Послуги

Головна / Послуги

У 2009 році командою творчих, ініціативних, компетентних професіоналів, об`єднаних прагненням досягати успіхів та відкривати нові горизонти в сфері технологій захисту інформації, організовано товариство з обмеженою відповідальністю „ТЗІ“, яке за недовгий час свого становлення зуміло зайняти вагому позицію на ринку послуг безпеки в Україні та динамічно нарощує свій потенціал.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЗІ» – державний ліцензіат ДССЗЗІ України (ліцензія ДССЗЗІ України на надання послуг у галузі технічного захисту серія АГ № 572261 від 27 вересня 2011 року та ліцензія ДССЗЗІ України на надання послуг у галузі криптографічного захисту серія АЕ № 186106 від 19 листопада 2012 року) в галузі технічного та криптографічного захисту інформації, включаючи: оцінювання захищеності інформації та виявлення закладних пристроїв.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЗІ» має Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею № КИ2-2012-15 від 12 березня 2012 року (діє до 05.03.2016 р.).

Компанія спрямовує свій досвід та науковий потенціал в галузі на розвиток українського ринку захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах в рамках єдиної політики інформаційної безпеки держави в умовах глобалізації та міжнародної взаємодії.

Наші конкурентні переваги над іншими суб`єктами ринку:

  • Провідні фахівці з більш ніж 10-річним досвідом робіт на ринку захисту інформації у провідних компаніях та державних організаціях.
  • Наші послуги відрізняються повнотою сервісу, ми дотримуємося принципу "закінченості" пропозиції - "розробити - впровадити - супроводжувати". Ми враховуємо усі аспекти Вашої діяльності - персонал, процеси, обладнання і технології - та пропонуємо рішення, відповідно до Вашої стратегії розвитку. 
  • ТОВ „ТЗІ“ постачає, конфігурує та запускає в експлуатацію широкий діапазон засобів захисту та обладнання, призначеного для забезпечення захищеної обробки даних в будь-якій інформаційній інфраструктурі.
  • Участь та консультації при формуванні та обґрунтуванні поставлених керівництвом Замовника завдань - досвід в питаннях формування сучасної політики інформаційної безпеки на рівні держави.
  • Досвід управління корпоративними проектами масштабу органів державної влади України, які мають стратегічне значення для країни (зокрема створення комплексної системи захисту інформації в Центральній ланці захищеної телекомунікаційної мережі СБ України);
  • ТОВ «ТЗІ» постійно проводить роботи по всій території держави. Усі роботи після завершення супроводжуються фахівцями підприємства з метою підтримки встановленого рівня захищеності та актуальності механізмів захисту в середовищі загроз, яке постійно розвивається та модернізується. 
  • Досвід реалізації комплексних проектів на основі рішень компанії в області консалтингу, побудови КСЗІ для АС першого, другого та третього класу, інженерної інфраструктури, систем керування інформаційною безпекою та сервісного обслуговування.

ТОВ "ТЗІ" надає широкий спектр послуг у галузі інформаційної безпеки. Найпоширеніші види робіт, які проводяться фахівцями ТОВ "ТЗІ":


Міністерство доходів і зборів України

Служба безпеки України

Міністерство охорони здоров’я України

Генеральна прокуратура України

НЕК «Укренерго»